Innlegg

Viser innlegg fra 2010
Bilde

In deep sadness and memory of my father

Bilde
10kg ål fra NZ Klargjøring for kawahi fiske ved uløpet av Karamea river, NZ Ensomhetens å! Åa er overlatt til seg sjøl for lang tid tilbake. Den siste stokken ble fløtt for en mannsalder siden – nå råtner tømmerrenner og damkister. Igjen skvaler vannet uhindret mellom rundslipt elvestein, stanser opp og danner nøkkelrose-kranset høl, og suges inn under frodig heng av busker og kratt. Eller det presser seg sammen mellom bergufser og flytteblokker, til en smal skummende foss. Og reguleringsingeniøren har ikke funnet fram til åa. Kanskje den er for liten – foreløpig! To veier fører fram til ensomhetens å.Den ene er kort. Den går over ås og myr, gjennom lodden storskog, langs myrete sjøstrender. Den er sti-løs og tunggått, den krever svette. Men den byr også på vide utsyn, den går rett gjennom villdyras urørte rike.Den andre er en lang og kronglete sti. Den er kantet av stein og stubber, og runder blautmyr og vann. Den fører forbi gjengrodde kolbotner og nedfalte koier, over myrhalsen li

The season is ending.......river Rena

Bilde
If the weather and waterflow had been better this autumn, I'm sure this river had proven it self to be the best grayling river in Scandinavia! Today, in cold temperature, I fished with nymph and strike indicator. The famed Frank Sawyer "the Killer Bug" proved to be the right nymph, combined with my foam disc stike indicator. Three decent grayling, the biggest of them........... 51cm! Waterlevel at Øra 246.94, air temperature +3/water temperature +4.8 degrees C

Incredible river Rena!

Bilde
The Balance fly in stonefly version, counted for 3 grayling bigger than 47cm for me and one for my friend today. We experienced excellent fishing with no wind, 8 degrees in air/7 in water and houndred of stonflies hatching! These conditions only for 1h 30min. as it's late autumn and the northerly wind caught up at 2.15 p.m. My old NZ fishing partner, Bjørn showing a nice 49cm in lower picture! (Waterlevel at Øra 246,81)

Cold autumn!

Bilde
Balance Flies (previous named Angle Flies), always floating perfect on surface. My best fly series this season. This one is size 18 stone fly imitation with green abdomen, very attractive to grayling! (Stai/Messeltfoss 254,97 - Øra(Søndre Rena) 247,21 - Elverum 178.78 - 4,9 degrees watertemp./ 7-8 degrees airtemp.)

Autumn grayling at last after heavy flood!

Bilde
Foam disc body on caddis pattern, used in NZ nymphing rig as "strike indicator". At last, the flood on decline and grayling rising. River Glomma and nice autumn colours!(Stai/ Messeltfoss 254.97, Øra/ Rena 247.15, Elverum 178.73)(Barely fishable because of high water)
Bilde
This season last salmon trip to river Orkla. Good conditions at wonderful river beats and a couple of grilse and salmon caught. Green Highlander variant and Junction Scrimp were successful flies.  
Bilde
Oh, the big grayling of river Rena. This one is 1,3kg. Landed 2 more bigger than 1kg. All on size 16 dry fly, emerger pattern.
Bilde
Trying river Orkla again; lost one big salmon! A delight to cast my Parabolic 13' rod, set up with Danielsson 3W and Rio AFS Outbound 8/9!
Bilde
Upper river Folla and a secret river nearby.... Lots of nice trout and grayling 
Bilde
Sights from the famous Galten. Fishing from my Advanced Elements Strait Edge kayak, the worlds best fly fishing boat!!! 
Bilde
Trout-fishing in 1200m altitude; unforgettable experience catching real wild trout with the family! Dense population of wild trout!
Bilde
Magnificent river Rena!
Bilde
The new super parabolic 13' #8 rod I built this summer. Specially designed for Rio AFS Outbound with 15' polyleaders or for those who prefer longer head: CND Gravity Point Spey Line (also made by Rio). Due to the parabolic action, both 7/8 and 8/9 (AFS) suits the rod excellent.