torsdag 10. mai 2012

Prime time for pike on popper
Pike caught on variant of Gurgler. Not the best weather, but action.
Water level at Elverum 178,70m

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar